Ånge Teaterförening är en ideell förening som får bidrag från Ånge kommun för att arrangera teater i hela kommunen.

 

Ånge teaterförening-en del av Riksteatern är en av de 230 teaterföreningar som äger Riksteatern.

Föreningen bildades den 3 augusti 1967.

Föreningen väljer ut och köper in teater, dans och annan scenkonst.  

Föreningen har  nu 167 medlemmar så därmed närmar vi oss 2 % av befolkningen i kommunen, helt fantastiskt!!!!

Vi arrangerar ca 10 föreställningar per år. Målet är att erbjuda ett varierat utbud av teater i hela kommunen.  

 

Styrelsen består 2019 av:  

 

 Ordförande Karin Wennberg  
 Sekreterare            Lena Selberg   
 Kassör Erik Sjödin  
 Ledamöter Sirkku Heiskanen  
  Lamia Yousif  
  Karin Hagblom  
  Margareta Arrefjäll  
     
  Ersättare Marie Johnsson  
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs om ÅRSMÖTET 2017

 

Ånge Teaterförenings stadgar

 

Historiska dokument inklusive föreningens första protokoll

 

Organisations nummer 802439-4143

 

Plusgironummer 69 38 45-0